arrow_right
Select a news category
December 27, 2023

Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta w transporcie: Kluczowe kroki do zapewnienia bezpiecznej współpracy

Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta w transporcie: Kluczowe kroki do zapewnienia bezpiecznej współpracy
Kiedy sprzedaje się towary na dużą skalę kontrahentom z różnych regionów Polski czy nawet ze świata, współpraca z przewoźnikiem staje się niezwykle istotna. W przypadku wyboru partnera transportowego, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zdarzają się przypadki wyłudzeń usług przewozowych lub kradzieży ładunków. Właśnie dlatego kluczowe jest dokładne zweryfikowanie firmy pod względem legalności i rzetelności. Aby to zrobić w sposób kompleksowy, warto wiedzieć, gdzie i jak można sprawdzić wiarygodność przedsiębiorstwa, aby uzyskać rzetelne informacje.

Strona internetowa firmy transportowej

Weryfikacja wiarygodności firmy zaczyna się od wyszukania jej w sieci i dokładnego prześledzenia informacji oraz opinii. Istnienie strony internetowej jest pierwszym sygnałem, że przedsiębiorstwo faktycznie funkcjonuje. Jednak oszuści również potrafią stworzyć atrakcyjne witryny, dlatego nie należy polegać wyłącznie na tym aspekcie.
Na stronie firmy transportowej ważne jest, aby skupić uwagę na dwóch podstronach — „Kontakt” oraz „O nas”. To tam często można odnaleźć informacje takie jak:
  1. adres
  2. numer telefonu
  3. NIP
  4. REGON
  5. przyznane uprawnienia
  6. ubezpieczenie OCP (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika)
Dzięki tym danym można zweryfikować autentyczność oraz legalność przedsiębiorstwa w branży transportowej. Jeśli firma nie umieściła tych informacji na swojej stronie lub ich w ogóle nie posiada, warto bezpośrednio skontaktować się z nią — telefonicznie, mailowo lub osobiście — i poprosić o powyższe dane.

Gdzie sprawdzić wiarygodność firmy?

Istnieje wiele instytucji zarządzających informacjami o firmach, w tym również transportowych. Wśród nich znajdują się organy państwowe oraz biura informacji gospodarczej. Dzięki nim można zweryfikować dane przedstawione przez firmę i upewnić się, że potencjalny kontrahent faktycznie istnieje oraz jest zarejestrowany w krajowych rejestrach, a także posiada wymagane uprawnienia czy ubezpieczenie OCP. Większość danych można znaleźć przy użyciu wygodnych wyszukiwarek, ale niekiedy konieczne jest złożenie wniosku o udostępnienie informacji.

Krajowe rejestry firm

W Polsce istnieje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki numer NIP lub REGON firmy, aby uzyskać istotne informacje takie jak dane właściciela, datę rozpoczęcia działalności czy posiadane licencje.
Dane na temat spółek prawa handlowego są przechowywane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz w przeglądarkach dokumentów finansowych. Po wpisaniu numeru KRS można uzyskać informacje o osobach uprawnionych do reprezentacji spółki, sprawozdaniach finansowych czy zadłużeniach płatniczych.

Weryfikacja wiarygodności firmy transportowej za granicą

Sprawdzenie wiarygodności firmy zagranicznej wymaga skorzystania z rejestrów kraju, w którym ma siedzibę przedsiębiorstwo. Na przykład w Wielkiej Brytanii można skorzystać z rejestrów Companies House, w Niemczech z Handelsregister, a we Francji z Infogreffe.

Weryfikacja numeru VAT

Jeśli firma deklaruje, że jest czynnym płatnikiem VAT, warto zweryfikować tę informację. W Polsce Ministerstwo Finansów prowadzi wykaz podatników VAT, a dla płatników VAT UE istnieje rejestr Komisji Europejskiej. Wpisanie numeru identyfikacyjnego pozwala sprawdzić status płatnika i datę rejestracji.

Informacje o dłużnikach

Oczywistym krokiem w weryfikacji wiarygodności firmy jest sprawdzenie jej sytuacji finansowej. Istnieją biura informacji gospodarczej, które oferują raporty dotyczące zadłużeń firm. Te raporty, chociaż nie zawierają aktualnych informacji o zarobkach przedsiębiorstwa, dostarczają danych na temat wszelkich ewentualnych długów, jeśli takie istnieją.

Zezwolenia i licencje

Branża transportowa wymaga odpowiednich uprawnień. Firma oferująca usługi transportowe powinna posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencję wspólnotową na międzynarodowy przewóz rzeczy oraz licencję transportową na pośrednictwo przy przewozie rzeczy. Informacje na ten temat można uzyskać u Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz starostów właściwych dla siedziby przedsiębiorcy.

Sprawdzenie ubezpieczenia OCP

Przed zleceniem przewozu warto sprawdzić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Warto skontaktować się z ubezpieczycielem, aby zweryfikować aktywność ubezpieczenia, opłacenie składek oraz zakres polisy.

Opinie i komentarze

Opinie poprzednich klientów są ważnym wskaźnikiem wiarygodności firmy. Przeszukanie internetu pod kątem opinii na temat firmy transportowej pozwala uzyskać przekrój różnorodnych doświadczeń. Warto jednak pamiętać, że opinie te nie zawsze są obiektywne, dlatego należy rozważyć ich charakter i liczbę.
Sprawdzenie wiarygodności firmy transportowej wymaga czasu i staranności, ale to kluczowy krok w zapewnieniu bezpiecznej i efektywnej współpracy. Świadomość posiadania rzetelnych informacji o potencjalnym kontrahencie pozwoli uniknąć potencjalnych problemów i ryzyk związanych z transportem towarów.
whatsapp_news telegram_news facebook_news instagram_news X(twitter)_news
Back to home page