arrow_right
Select a news category
December 27, 2023

DHL ECOMMERCE POLSKA ROZWIJA KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU UPSKILLING

DHL ECOMMERCE POLSKA ROZWIJA KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU UPSKILLING
DHL eCommerce Polska zakończył udany program Upskilling, będący kluczowym elementem inwestycji w Międzynarodowe Centrum Logistyczne (MCL). Program miał na celu podniesienie kwalifikacji pracowników zainteresowanych przyszłą pracą w tej innowacyjnej operacji. Z uwagi na rynek pracy w Poznaniu, który jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w kraju, DHL skupił się na rozwijaniu kompetencji obecnych pracowników gotowych na relokację z innych lokalizacji firmy.
Podkreślając znaczenie inwestycji w kompetencje wewnętrznych pracowników, Agata Boroń, Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji Wewnętrznej DHL eCommerce Polska, komentuje:

„Głównym założeniem programu Upskilling jest wsparcie pracowników w doskonaleniu umiejętności i zdobywaniu kompetencji dostosowanych do zmieniających się potrzeb organizacji. MCL DHL to innowacyjne procesy, nowe technologie, co wymaga zupełnie nowych kompetencji na wielu płaszczyznach. Program Upskilling był skierowany do różnych szczebli pracowników, od magazynierów po kierowników, którzy byli gotowi do relokacji z całego kraju”

W ramach programu, zespół HR DHL prowadził rozmowy i wykorzystywał narzędzia First Choice, metodologie mierzenia się z wyzwaniami oraz współpracował z działem operacyjnym, co umożliwiło uczestnikom programu dostęp do oceny wymaganych kompetencji, planów rozwoju osobistego oraz wsparcia od przełożonych. Dostarczono szeroki zakres szkoleń, sesji coachingowych, nauki języka angielskiego oraz opieki mentorskiej.
Efektem programu było awansowanie lub zdobycie nowych umiejętności przez 30 uczestników. Dodatkowo, zauważono zwiększone zaangażowanie pracowników, możliwość zmiany ścieżki kariery oraz wewnętrzne awanse. Agata Boroń dodaje:

„Program pozwolił wyłonić wspaniałych menedżerów i ekspertów wewnątrz organizacji, co ogranicza potencjalne koszty rekrutacji i onboardingu”.

DHL eCommerce Polska kontynuuje inwestycje w rozwój pracowników, planując dalsze działania edukacyjne i wsparcie wewnętrznych awansów. Lokalne terminale i centra sortowania będą nadal wykorzystywane jako miejsca przyjazne dla zdobywania wiedzy. Działania te wykraczają poza pojedyncze programy, mając na celu długofalowe wsparcie pracowników na różnych etapach ich kariery.
whatsapp_news telegram_news facebook_news instagram_news X(twitter)_news
Back to home page